• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การตรวจสอบการจัดการพลังงานประจำปี ตรวจสอบคลอบคลุม


 

ดำเนินการตรวจสอบการจัดการพลังงานอีกหนึ่งแห่ง ครั้งนี้โรงงานทำบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีมาก เอกสารหลักฐานครบถ้วนเกือบครบทุกประเด็น มีเพียงข้อแนะนำเพิ่มเติมในรายการคำนวณผลประหยัดและการตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นที่ปรับแก้กันเล็กน้อย ขั้นตอนครั้งหน้าก็คงต้องเพิ่มความรู้และวิธีการที่ถูกต้องในการได้มาซึ่งค่าการตรวจวัดต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก และนี้คือมูลค่าเพิ่มที่ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะนำมามอบและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการได้

ข่าวสารและกิจกรรม

การออกแบบและตรวจสอบ ระบบ Fire pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 นิคมฯ เหมราชสระบุรี จ.สระบุรี

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinklers ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 นิคมฯ สินสาคร จ.สมุทรสาคร

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Pump ตามมาตรฐาน NFPA

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องแหลมฉบัง (ชั้น 1 Zone A) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ