• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การตรวจสอบการจัดการพลังงานประจำปี ตรวจสอบคลอบคลุม


 

ดำเนินการตรวจสอบการจัดการพลังงานอีกหนึ่งแห่ง ครั้งนี้โรงงานทำบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีมาก เอกสารหลักฐานครบถ้วนเกือบครบทุกประเด็น มีเพียงข้อแนะนำเพิ่มเติมในรายการคำนวณผลประหยัดและการตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นที่ปรับแก้กันเล็กน้อย ขั้นตอนครั้งหน้าก็คงต้องเพิ่มความรู้และวิธีการที่ถูกต้องในการได้มาซึ่งค่าการตรวจวัดต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก และนี้คือมูลค่าเพิ่มที่ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะนำมามอบและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการได้

ข่าวสารและกิจกรรม

Automatic sprinkler systems

Automatic sprinkler systems

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

มาแล้วสัมมนาฟรี ! วันที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด

อ่านต่อ

การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาฟรี ! วันที่ 4 และ 25 ตุลาคม 2560
เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

อ่านต่อ