• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การตรวจสอบการจัดการพลังงานประจำปี ตรวจสอบคลอบคลุม


 

ดำเนินการตรวจสอบการจัดการพลังงานอีกหนึ่งแห่ง ครั้งนี้โรงงานทำบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีมาก เอกสารหลักฐานครบถ้วนเกือบครบทุกประเด็น มีเพียงข้อแนะนำเพิ่มเติมในรายการคำนวณผลประหยัดและการตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นที่ปรับแก้กันเล็กน้อย ขั้นตอนครั้งหน้าก็คงต้องเพิ่มความรู้และวิธีการที่ถูกต้องในการได้มาซึ่งค่าการตรวจวัดต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก และนี้คือมูลค่าเพิ่มที่ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะนำมามอบและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการได้

ข่าวสารและกิจกรรม

ยกมาตรฐานการบำรุงรักษาสวิตบอร์ดไฟฟ้า และ การบำรุงรักษา Fire Pump อย่างมืออาชีพ

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 สถานที่ โรงแรมเอสซี ปาร์ค จ.กรุงเทพ วัน พุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 สถานที่ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล  จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

Automatic sprinkler systems

Automatic sprinkler systems

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

มาแล้วสัมมนาฟรี ! วันที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด

อ่านต่อ