• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบการจัดเรียงสายไฟฟ้าในรางเดินสาย


   ถ้าหากพูดถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วหลายท่านที่ ทำงานด้านนี้คงจะคุ้นเคยและนึกภาพออกเลยว่าจะต้องทำการ ตรวจสอบส่วนใดของระบบไฟฟ้าบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ตรวจสอบ ระบบแรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า, การเดินสายไฟฟ้า, ตู้เมนสวิตช์ และตู้ย่อยต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้จะขอนำเอาประสบการณ์ ที่เคยพบนำมาบอกเล่าต่อเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาตรวจสอบ การติดตั้งสายไฟฟ้าในรางเดินสาย สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา นอกเหนือจาก พิกัดกระแสของสาย, วิธีการเดินสาย, อุณหภูมิ โดยรอบ, แรงดันตก และจำนวนของสายควบแล้ว อีกอย่างที่ สำคัญมากก็คือ การจัดเรียงสายไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่มี การใช้โหลดเยอะ ๆ และมีการใช้สายควบ หากมีการจัดเรียงสาย ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นที่สายไฟฟ้า เนื่องจาก การจัดเรียงสายไม่ได้ทำให้เกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า สิ่งที่ตามมาก็คือสายไฟฟ้าจะเกิดความร้อน ซึ่งอุณหภูมิ อาจสูงเกินพิกัดของสายส่งผลให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพจน เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในที่สุด

 

ปัญหาที่ตรวจสอบพบ


จากรูปที่ 1 เป็นการเดินสายควบ สายเส้นไฟ เฟสละ 8 เส้น, นิวทรัล 4 เส้น ขนาด 300 Sq.mm. จากทางด้านแรงต่ำของ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2000 kVA ไปยังตู้เมนสวิตช์2 ตู้ ขนาด 2500 A และ 1600 A เดินบนรางเดินสายแบบขั้นบันได จาก ลักษณะการจัดเรียงสายไฟฟ้า ส่งผลให้สายเกิดความร้อนเนื่องจาก การเหนี่ยวนำ ซึ่งหากใช้ภาพถ่ายความร้อนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ ก็จะทำให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย ่างชัดเจน และช่วยให้การ แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา


จากปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดยการจัดเรียง สายไฟฟ้าในรางเดินสายใหม่ ซึ่งมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 บทที่5 ได้กำหนดวิธีการเดินสาย ในรางเดินสายไว้ดังนี้ 5.15.3.5 เมื่อใช้สายเคเบิลแกนเดียว สายเส้นไฟและสายนิวทรัลของแต่ละวงจร ต้องเดินรวมกันเป็นกลุ่ม (ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสายนิวทรัล 1 เส้นและสายเส้นไฟเฟส ละ 1 เส้น) และสายต้องมัดเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการเกิดกระแส ไม่สมดุล เนื่องจากการเหนี่ยวนำ และป้องกันการเคลื่อนตัวอย่าง รุนแรงเมื่อเกิดกระแสลัดวงจร
 

จากปัญหาดังกล่าว พบว่าผู้ดูแลระบบบางรายให้ความสำคัญ และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดทันทีก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อ ระบบ แต่บางรายก็ไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหา เพราะ ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

การตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมาย อาทิ เช่น
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
งานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม
เป็นต้น


   นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานลดการสูญเสียจากการใช้พลังงานที่สูญเปล่าและเพิ่มศักยภาพพลังงานที่นำมาใช้ รวมถึงการอบรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่ใช้พลังงานทำให้เรามั่นใจในการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ยกมาตรฐานการบำรุงรักษาสวิตบอร์ดไฟฟ้า และ การบำรุงรักษา Fire Pump อย่างมืออาชีพ

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 สถานที่ โรงแรมเอสซี ปาร์ค จ.กรุงเทพ วัน พุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 สถานที่ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล  จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

Automatic sprinkler systems

Automatic sprinkler systems

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

มาแล้วสัมมนาฟรี ! วันที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด

อ่านต่อ