• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


 

 

 

 

 

 

 

สัมมนาฟรี หัวข้อ "การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน NFPA”

วัน พุธ  ที่ 21 มิถุนายน  2560   เวลา 12.30-17.00 น.

ณ ห้องสิตารมย์ (ชั้น 2) โรงแรมพระนครแกรนด์วิว

ม.ราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

การออกแบบและตรวจสอบ ระบบ Fire pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 นิคมฯ เหมราชสระบุรี จ.สระบุรี

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinklers ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 นิคมฯ สินสาคร จ.สมุทรสาคร

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Pump ตามมาตรฐาน NFPA

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องแหลมฉบัง (ชั้น 1 Zone A) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ