• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Pump ตามมาตรฐาน NFPA


 

 

 

สัมมนาฟรี หัวข้อ "การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Pump ตามมาตรฐาน NFPA”

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30-17.00 น.

ณ ห้องแหลมฉบัง (ชั้น 1 Zone A) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

การออกแบบและตรวจสอบ ระบบ Fire pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 นิคมฯ เหมราชสระบุรี จ.สระบุรี

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinklers ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 นิคมฯ สินสาคร จ.สมุทรสาคร

อ่านต่อ

การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มาแล้ว สัมมนาฟรี Fire Pump ที่นั่งจำกัด
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กรุงเทพฯ

อ่านต่อ