• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


 

 

 

 

วัน พุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น.

ณ ห้องอบรมชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรม NPC-S&E นิคมฯ มาบตาพุด จ.ระยอง 

 

 

 

วัน พุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น.

ณ ห้องราชาเทวะ (ชั้น 6) โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

Automatic sprinkler systems

Automatic sprinkler systems

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

มาแล้วสัมมนาฟรี ! วันที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinklers ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้อง นิโลตบล (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

อ่านต่อ