• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA


 

 

 

 

วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น.

ณ ห้องสัมมนา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น.

ณ ห้องสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

Automatic sprinkler systems

Automatic sprinkler systems

อ่านต่อ

การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาฟรี ! วันที่ 4 และ 25 ตุลาคม 2560
เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinklers ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้อง นิโลตบล (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

อ่านต่อ