• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

article

การทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Early Streamer


การทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Early Streamer

การทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าชนิดที่ได้เข้าไปตรวจสอบเป็น ประจำคือแบบ Early Streamer จากการที่ได้เข้าไปตรวจสอบ ตามโรงงานต่างๆได้พบและได้รับประสบการณ์มากมายหลาย อย่าง ทั้งจากเจ้าของพื้นที่เองหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน โดย เริ่มต้นจากการนัดเข้างานเลย คือการทำงานนี้ทางเราจะจ้าง Sub Contact เป็นคนเข้ามาช่วยงาน โดยงานของเขาคือเป็นคน ปีนเสาขึ้นไปถอดหัวล่อฟ้าลงมาและนำมาทดสอบกับเครื่องตรวจ วัดค่าหัว แล้วช่างเราล่ะ มีหน้าที่อะไร??? ช่างเราก็เป็นคนคุมงาน ไงครับทุกท่าน ถามว่าง่ายมั้ยคุมงาน มันก็ไม่ง่ายและ ๆ ไม่ยาก แล้วไอ้ที่ว่าไม่ง่ายนี่มันยังไง ก็คือ เราต้องคอยดูแลทุกอย่างไม่ให้ มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

ก่อนเข้างานต้องมีการอบรม Safety ก่อนเข้างาน

เริ่มต้นจากคนที่เข้างานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีมั้ย จากที่เคยเจอมาในงานอื่น ๆ เช่นงาน PM ไฟฟ้า เจอ Sub บางเจ้าทีร่วมงานด้วยพาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีมา เข้างาน แล้วทางผู้ดูแลอาคารได้มีการตรวจ บัตรประชาชนทุกคน ทีนี้ก็งานเข้าสิครับ พวกอายุต่ำกว่า 18 ปีก็อดเข้าทำงาน ทีนี้จำนวนคนงานก็ลดน้อยลงไปอีก พวกที่เหลือก็ต้องทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนพวกที่อดเข้าทำงาน เห็นมั้ยครับทุกท่าน นี่แค่ขั้นตอน แรก ๆ เองนะ ยังไม่ได้เข้าทำงานกันเลยก็พบปัญหาซะแล้ว และต่อมายังต้องตรวจอุปกรณ์ PPE ก่อนเข้างานอีกว่าครบมั้ยซึ่งโรงงานบางที่ก็เข้มงวดสุด ๆ เช่น บางที่เอาตั้งแต่แผน, ขั้นตอน, วิธีการทำงานอย่าง ละเอียด, อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และที่พลาดไม่ได้ ต้องมีการอบรม Safety ก่อนเข้างานทั้งหมดที่กล่าวมาก็ต้องทำทั้งหมด เกือบลืม ไปอีกอย่าง บางที่เน้นเข็มขัดนิรภัย ต้องเป็นแบบ 2 จุดเท่านั้น ถ้าท่านใดเคยใส่ ก็จะรู้ว่ามันหนัก และไม่คล่องตัวเอามาก ๆ แถมยัง ต้องปีนบันไดลิงขึ้นที่สูงอีก สรุปทั้งหนักทั้งสูง . . .

บทความ

การ PM ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง

ผู้ดูแลจะต้องมีการดูแลระบบไฟฟ้าจะรวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้โดยปลอดภัย

อ่านต่อ

ตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจสอบ

ในปัจจุบันมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารที่จะต้องตรวจสอบอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

อ่านต่อ