• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

article

การ PM ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง


การ PM ระบบไฟฟ้า (หม้อแปลง)

โรงงานหรืออาคาร ต่างๆ ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าใน ปริมาณมากๆนั้น โรงงานหรืออาคาร ต่างๆ จะต้องมีระบบไฟฟ้า ที่รองรับความต้องการให้เหมาะสม เช่น จะต้องมี หม้อแปลงไฟฟ้า ,ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) และตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย ที่ผู้ดูแลโรงงาน หรืออาคารจะต้องดูแลเอง เนื่องด้วยระบบไฟฟ้านั้นจะต้องทำงาน ทุกๆ วัน และทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ดูแลจะต้องมีการดูแล ระบบไฟฟ้าจะรวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อให้ ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้โดยปลอดภัยนั้นเอง

สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโรงงาน กันนะครับ หม้อแปลงไฟฟ้าในโรงงานส่วนมากจะเป็นหม้อแปลง ไฟฟ้าแบบ Oil Type 3 เฟส 4 สาย 400/230 V และ 3 เฟส 3 สาย 200/110 V ซึ่งหม้อแปลงเหล่านี้ควรมีการ บำรุงรักษา (PM) เป็นประจำในทุกๆ ปี หรือปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องหรือเกิดเหตุที่ทำให้ต้องดับไฟฟ้า เพราะฉนั้น แล้วเพื่อเป็นการรักษาระบบ อุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า ดังกล่าว เรามาดูขั้นตอนในการ บำรุงรักษา (PM) หม้อแปลงกันว่าควรทำอย่างไรครับ

• ขั้นตอนแรกเลยเราต้องทำการปลดโหลดทุกชนิดที่ใช้ไฟจากหม้อแปลงนี้ และต้องปลดแหล่งจ่ายไฟแรงสูง เช่น ปลด Drop Out Fuse ทั้ง 3 เฟสลง
• ทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ว่าระบบไฟฟ้าไม่มีไฟแล้ว และทำการช็อตจุด ต่อแรงสูง แรงต่ำ ของหม้อแปลงลง ระบบ Ground ที่ปลอดภัย
• ถอดสายไฟฟ้าทั้งด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำออกจากจุดต่อ และพันปลาย สายไฟไว้ไม่ให้สายไฟมาแตะที่ตัวหมอแปลง
• ต่อไปขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับ เป็นขั้นตอนทดสอบวัดค่าความเป็น ฉนวนของขดลวดหม้อแปลงโดยใช้เครื่องทดสอบ Insulation Test ปรับ แรงดันที่ 1000-2000 Vdc นั้นเอง

• ทดสอบวัดที่ จุดต่อแรงสูง - แรงต่ำ ของหม้อแปลง
• ทดสอบวัดที่ จุดต่อแรงสูง - Ground ของหม้อแปลง
• ทดสอบวัดที่ จุดต่อแรงต่ำ - Ground ของหม้อแปลง
• ขั้นตอนทำความสะอาดหม้อแปลง โดยเน้นที่การขัดลูกถ้วยต่างๆ ให้มี ความมันวาว เพื่อป้องกันการเกิด Flash Over ที่ลูกถ้วย และตรวจเช็ค จุดรั่ว รอยรั่วต่างๆ ของหม้อแปลง
• ขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนนึงก็คือการกรองน้ำมันหม้อแปลง เพื่อให้ น้ำมันหม้อแปลงยังคงมีค่าความเป็นฉนวนโดยมีค่าการทนแรงดันให้ได้ สูงกว่ามาตรฐาน มากกว่า 26 kv
• ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการ PM หม้อแปลงไฟฟ้าคือการจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบโดยไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีข้อผิดพลาด

บทความ

การทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Early Streamer

เข้าไปตรวจสอบตามโรงงานต่างๆได้พบและได้รับประสบการณ์ มากมายหลายอย่าง

อ่านต่อ

ตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจสอบ

ในปัจจุบันมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารที่จะต้องตรวจสอบอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

อ่านต่อ