• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด

Electric City Rojana Engineering Co., Ltd.


458/20 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel : 035-709-454
Fax : 035-709-455-6

กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม

คุณสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์
Tel : 086-626-6375
Email :sk@somkiatsafety.in.th

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณพิมพ์รภัส คงสมบูรณ์ 
Tel : 089-801-9595
Email :secr2@somkiatsafety.in.th

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

คุณศศิพงษ์ โกมุท 
Tel : 081-852-4141
Email :secr1@somkiatsafety.in.th


คุณจริยภัทร์ จันทร์คล้าย 
Tel : 081-851-7778
Email :secr3@somkiatsafety.in.th


คุณศิริทิพย์ สุนทรภัณฑ์ 
Tel : 089-801-8989
Email :secr4@somkiatsafety.in.th