• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด

Electric City Rojana Engineering Co., Ltd.


458/20 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel : 035-709-454
Fax : 035-709-455-6

กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม

คุณสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์
Tel : 086-626-6375
Email :sk@somkiatsafety.in.th

ผู้จัดการทั่วไป

คุณพิมพ์รภัส คงสมบูรณ์ 
Tel : 089-801-9595
Email :pimraphat@somkiatsafety.in.th

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณศิริทิพย์ สุนทรภัณฑ์ 
Tel : 06-3223-9339
Email :secr2@somkiatsafety.in.th

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย


คุณพนิตนาฏ ศรีวิพัฒน์ 
Tel : 089-801-8989
Email :secr4@somkiatsafety.in.th

คุณศรินรัตน์ ศรประสิทธิ์ 
Tel : 08-1851-7778
Email :secr3@somkiatsafety.in.th


คุณรัตนาภรณ์ เชี่ยวพานิช 
Tel : 08-1852-4141
Email :secr1@somkiatsafety.in.th