• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

บริษัท เมืองไฟฟ้าอมตะนครวิศวกรรม จำกัด

Electric City Amata Nakorn Engineering Co., Ltd.


116/18 หมู่ 1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel : 038-206-013
Fax : 038-206-014

กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม

คุณสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์
Tel : 086-626-6375
Email :sk@somkiatsafety.in.th

 

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณศิรภัสสร กระจายศรี 
Tel : 089-801-9997
Email :seca1@somkiatsafety.in.th 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

คุณกฤตพร เชื้อพงษ์พันธ์ 

Tel : 08-9801-8887

Email : seca2@somkiatsafety.in.th