กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม

     กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ดำเนินกิจการด้านงานตรวจสอบอาคาร งานตรวจรับรองไฟฟ้า งานอัคคีภัย และงานบำรุงรักษา โดยมี นายสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

     โดยมี บริษัทเมืองไฟฟ้า กรุงเทพวิศวกรรม จำกัด เป็นสำนักงานใหญ่  จัดตั้งขึ้นที่ บ้านเลขที่ 111/27 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230