30 มกราคม

การตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

การตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

02 มกราคม

งานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

งานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

30 มกราคม

งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

30 มกราคม

งานตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษา ระบบป้องกันฟ้าผ่า

งานตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษา ระบบป้องกันฟ้าผ่า

15 มกราคม

งานตรวจสอบอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร

งานตรวจสอบอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร