• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
 •    

ELECTRICAL SYSTEMS INSPECTION TESTING &

MAINTENANCE

pm electrical systems
 

บริการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีพร้อมจัดทำเอกสารและรับรองความปลอดภัย โดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้า ทั้งระดับภาคีและสามัญ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการตรวจสอบโดยตรง ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นอกจากนี้ยังจัดทำรายงานข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน

 

er 01

งานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกอบด้วย 6 ประเภทได้แก่

 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานประกอบการประจำปี
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan)
 • รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single line Diagram
 • งานเขียนแบบแปลนระบบไฟฟ้า (AutoCAD)
 • งานตรวจทดสอบ Air Circuit Breaker
 • งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย

  - ระบบไฟฟ้าแรงสูง Drop Out Fuse ลูกถ้วย สวิทซ์เกียร์โหลดเบรกสวิทซ์

  - ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100-3000 KVA

  - ระบบไฟฟ้าแรงต่ำตู้ MDB ตู้ Capacitor Bank ตู้ย่อย DB, PB

เพิ่มความมั่นใจในระบบไฟฟ้า

เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและกำไรโดยไม่มีปัญหาการขัดข้องของระบบไฟฟ้า หากตรวจพบปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียในภายหลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ระบุว่าการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต้องกระทำทุกปี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 

er tool01
FLUKE Ti 32

Fluke Ti32 เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่นพิเศษพร้อมเลนส์ขยาย

er tool02
เกจวัดแรงดันน้ำ

เกจวัดแรงดันน้ำบริเวณหัวจ่ายน้ำดับเพลิงขนาด 2 1/2”

er tool03
Midtronics MDX-P300

เครื่องตรวจวิเคราะห์แบตเตอรี่ดิจิตอล สามารถพิมพ์ผลวิเคราะห์ได้

er tool04
Ultrasonic Flowmeter

เครื่องทดสอบอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ

er tool05
Photo Tachometer Stroboscope

เครื่องตรวจวัดรอบเครื่องยนต์ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

ขอบเขตในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

 


er 02

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงในส่วนของอาคาร

สภาพของฟิวส์แรงสูง ลูกถ้วย จุดต่อ และ

ระบบล่อฟ้าแรงสูง

ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า

จุดต่อลงดิน และบริเวณที่ทำการติดตั้ง

ตรวจสอบตู้เมนไฟฟ้า ตู้ Feeder ย่อย

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในตู้

 

er 03

ตรวจวัดค่ากระแสที่เข้าตัว Capacitor Bank   ตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดินของระบบล่อฟ้า    

ตรวจวัดอุณหภูมิที่ตัวอุปกรณ์ จุดต่อสายและ

สายไฟโดยเครื่องเทอร์โมสแกน  

 
 

การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าแรงสูง

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง เช่น ซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยน Drop Out Fuse หรือการซ่อมบำรุง Air Load Break Switch ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้โรงงานของท่านมั่นใจว่าจะไม่เกิดการหยุดชะงักในระบบไฟฟ้าแรงสูงด้านขาเข้าของโรงงาน

 

er 04
ปลด Drop Out Fuse ปลด Drop Out Fuse ปลด Drop Out Fuse

 

er 05
เปลี่ยนลูกถ้วย        เปลี่ยนสายแรงสูง    ลูกถ้วยแรงสูงมีปัญหา
 
 
 

ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งแต่ขนาดเล็ก 100 KVA จนถึง 3000 KVA นอกจากนี้เรายังให้บริการเป็นสัญญาบำรุงรักษารายปี รวมถึงการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของขดลวดหม้อแปลงด้านแรงสูงและแรงต่ำรวมทั้งการทดสอบค่าความเป็นฉนวนน้ำมันและกรองน้ำมันสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าอีกด้วย

 

er 06
เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง   กรองน้ำมันหม้อแปลง        หม้อแปลง Dry Type

 

er 07
ดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง ทำการเปลี่ยนซิลิก้าเจลใหม่                    
 
 

ตู้สวิทซ์เกียร์แรงต่ำ ตู้ MDB

บริการบำรุงรักษาตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วย Air Circuit Breake และ Molded Case Circuit Breaker โดยการทำความสะอาด การขันน็อตทุกตัวเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนที่บริเวณจุดต่อ รวมทั้งทดสอบอุปกรณ์ทุกตัวให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน และทำงานได้ตามฟังก์ชั่นที่กำหนด

 

er 08
 
 
 
 

ตู้ Capacitor Bank

บริการบำรุงรักษาตู้ Capacitor Bank เนื่องจากบ่อยครั้งที่เราพบว่าเกิดการระเบิดที่ตัว Capacitor หรือ HRC Fuse ภายในตู้ Capacitor Bank ซึ่งทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ตัวนี้อย่างมาก ทางเราสามารถตรวจสอบและทดสอบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การระเบิดของ Capacitor เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากไฟฟ้าดับในกรณีที่อุปกรณ์ตัวนี้เกิดการระเบิดขึ้น

 

er 09
ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ภายในตู้ MDB                    ขันจุดต่อในตู้                                    ทำความสะอาดภายนอก              

 

er 10
     ทำความสะอาด Capacitor Bank      ตรวจสอบ Capacitor Bank            ติดตั้ง Cappacitor Bank
 
 
er 11
ทำความสะอาดตู้ Capacitor Bank วัดค่าการเก็บประจุ Capacitor Bank ตัวอย่าง Capacitor Bank ชำรุด
 
 

ตู้ DB, ตู้ PB

บริการบำรุงรักษาตู้ DB และตู้ PB ตู้ย่อยสำหรับควบคุมเครื่องจักร หรือแม้แต่ระบบแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้าก็มีความสำคัญอย่างมากในระบบไฟฟ้าของโรงงาน จึงควรที่จะมีการบำรุงรักษาอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมั่นใจว่า จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าดับตลอดเวลาที่โรงงานของท่านได้ทำการผลิตอยู่

 

er 15
ก่อนเปลี่ยนตู้ Load Center หลังเปลี่ยนตู้ Load Center
 

 

ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของสายไฟฟ้าแรงสูงหรือลูกถ้วยไฟฟ้า

บริการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของสายไฟฟ้าแรงสูงหรือลูกถ้วยไฟฟ้าด้วยเครื่องมือชุด Ultrasonic อันเนื่องมาจากสภาพสายไฟฟ้าแรงสูงหรือลูกถ้วย หรืออุปกรณ์ด้านแรงสูงได้ใช้งานมาอย่างยาวนานและเกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาจากแสงแดดหรืออากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล การตรวจวัดด้วยเครื่องมือชนิดนี้จึงเป็นการตรวจวัดในเชิงการพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าอุปกรณ์ใดจะเสียหาย ซึ่งจะทำให้เราได้วางแผนบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นก่อนจะเกิดการ Break down ขึ้น ซึ่งเป็นการ เพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าของโรงงานของท่าน

 

er 12
 
 
 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermo Scan ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นถึงจุดร้อนภายในระบบไฟฟ้าของท่าน ตั้งแต่ Drop Out Fuse แรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า , อุปกรณ์ภายในตู้ MDB หรือตู้ DB ย่อย ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด Fluke Ti32 ซึ่งให้ความละเอียดของ Detector ที่ใช้การตรวจจับความร้อนดีกว่ากล้องทั่วๆ ไป ถึง 4 เท่า นอกจากนี้บุคคลากรของเรายังได้ผ่านการอบรมการใช้งาานกล้องถ่ายภาพความร้อนอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ท่านตรวจพบจุดร้อนและทำการบำรุงรักษาได้ก่อนที่อุปกรณ์ตัวนั้นจะเกิดความเสียหาย

 

er 13
 
 
 
 

ตรวจทดสอบ
Air Circuit Breaker

บริการตรวจทดสอบ Air Circuit Breaker ซึ่งเป็นหัวใจของระบบไฟฟ้้า หากกรณีฟังก์ชั่นทำงานผิดปกติ อาจทำให้ ACB ไม่สั่งตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้น หรือบางกรณี ACB เกิดลัดวงจรโดยไม่ทราบสาเหตุ อันเนื่องมาจากชุด Trip Unit บกพร่อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทดสอบฟังก์ชั่นของ ACB อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือในระบบไฟฟ้าของโรงงานท่าน

 

er 15
 
 
 

ทดสอบ Triping Unit ของ Air Circuit Breaker ด้วยเครื่องมือเฉพาะแต่ละยี่ห้อ

ค่าที่วัดได้จาก Air Circuit Breaker

 

 

 

 

Download เอกสาร