• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

FIRE PUMP SYSTEM

pm fire pump
 

บริการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump Systems ตามที่กฏหมายได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ซึ่งทางบริษัทได้ใช้มาตรฐาน NFPA25 ในการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาให้แก่ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงของท่านจะทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 

fp02 220x200
FLUKE Ti 32

Fluke Ti32 เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่นพิเศษพร้อมเลนส์ขยาย

fp03 220x200
เกจวัดแรงดันน้ำ

เกจวัดแรงดันน้ำบริเวณหัวจ่ายน้ำดับเพลิงขนาด 2 1/2”

fp04 220x200
Midtronics MDX-P300

เครื่องตรวจวิเคราะห์แบตเตอรี่ดิจิตอล สามารถพิมพ์ผลวิเคราะห์ได้

fp05 220x200
Ultrasonic Flowmeter

เครื่องทดสอบอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ

fp06 220x200
Photo Tachometer Stroboscope

เครื่องตรวจวัดรอบเครื่องยนต์ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

ขอบเขตในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ระบบแบตเตอรี่

fp07 734
 
 

ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น วัดกระแสไฟของแบตเตอรี่ / ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขั้วแบตเตอรี่ ขันจุดต่อของขั้วพร้อมกับทาจาระบี และทำความสะอาด

 

ระบบเครื่องยนต์ดีเชล

 

fp08 734
 
 

ตรวจสอบสภาพ และวัดระดับน้ำมันเครื่อง / ตรวจสอบสภาพกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค และเปลี่ยน

 

fp09 734
 
 

ตรวจสภาพของไส้กรองอากาศ ทำความสะอาด

 

ระบบระบายความร้อน

 

fp10 734
 
 
 

ทำการตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ ตรวจสอบรอยรั่วซึม ตรวจสอบท่อของระบบระบายความร้อน ตรวจเช็คระบบสายพานพัดลม และระบบปั๊มน้ำหล่อเย็น

 

ทดสอบ Drain น้ำที่ปะปนอยู่กับนํ้ามันในกรองดีเซลทิ้ง

ตรวจสอบถังล่อน้ำ และระดับน้ำดับเพลิง

ตรวจสภาพ และทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ของ Jockey Pump

 

fp12 734
 

ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ตรวจสอบสภาพถังล่อน้ำ ระดับน้ำในถังล่อ และสภาพท่อสายส่งน้ำ

ตรวจสอบสภาพ Jockey Pump และทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมวัดค่าแรงดัน

 

ตรวจสภาพและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Fire Pump ที่ตู้ Control

ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

 

fp11 734
 

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายนอก

 

fp13 734
 

OS&Y Gate Valve ด้านจ่ายเปิดสุด

Supervisory Switch อยู่ในตำแหน่ง N/O

ตรวจสอบ Check Valve ท่อด้านจ่าย

 

fp14 734
 
 

ตรวจสอบ Flexible Joint ทั้งด้านดูด-ด้านจ่าย

Flow Meter ของท่อด้าน Bypass Valve

ตรวจสอบ Automatic Air Vent

 

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ Fire Pump ,ชุดเพลา, การทำงานของเกจวัดแรงดัน และทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 

fp18 734
 

ตรวจสอบสภาพ และประสิทธิภาพ

ตรวจสอบสภาพ และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์การซ่อมบำรุง

ตรวจสอบอุณหภูมิของ Fire Pumpขณะทำการทดสอบ

 

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

 

fp19 734
 

ทดสอบการฉีดน้ำจากตู้ FHC

ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำดับเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบและทดสอบกาารเปิด - ปิด วาล์วน้ำตู้ FHC

 

 

Performance Test การทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ตามมาตรฐาน NFPA 25

 

fp20 734
 

ติดตั้งจุดตรวจวัดการไหลด้วยเครื่อง Ultrasonic Flowmeter

เชื่อมต่อเครื่อง Ultrasonic Flowmeter
กับจัดรับ-ส่งสัญญาณ

เครื่อง Ultrasonic Flowmeter ประมวลผลการทดสอบ

 

fp22 734
 

ตรวจวัดความเร็วรอบขณะทำการทดสอบ Performance Test Fire Pump

ทดสอบที่อัตราการไหล 0% Rated

Flowmeter

 

fp22 734
 

ทดสอบที่อัตราการไหล 150% Rated

อ่านค่าแรงดันที่ Pressure Gauge ด้านจ่าย

ตรวจสอบสภาพน้ำของบ่อน้ำสำรอง

 

 

 

Download เอกสาร