• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS INSPECTION TESTING & MAINTENANCE

lp 04

 

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเป็นระบบที่ติดตั้งเพื่อลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงและลดผลกระทบที่เกิดจากฟ้าผ่ามายังพื้นที่ หรือตัวอาคาร และป้องกันไฟไหม้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบระบบล่อฟ้า

FLUKE 1623 Earth / Ground Tester Geo | เครื่องมือทดสอบสายดิน

สำหรับงานตรวจซ่อมและแก้ไข ปัญหาระบบกราวด์ของไฟฟ้า สามารถวัดความต้านทานดินได้โดยไม่ต้องตัดวงจร เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการทำงาน

 

lp 00
 

ขอบเขตในการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

ถอดหัวล่อฟ้านำลงมาทดสอบ ด้วยเครื่องมือ การตรวจสอบการทำงานของหัวล่อฟ้า

lp 01
  • ถอดหัวล่อฟ้า
  •   ทดสอบชุดคลายประจุด้านบน และด้านล่าง
  • ตรวจสอบสภาพของหัวล่อฟ้า

ติดตั้งหัวล่อฟ้าและทาสีเสาป้องกันสนิม

 

lp 02

ติดตั้งหัวล่อฟ้าในตำแหน่งเดิมและทาสีเสาป้องกันสนิม

 

ตรวจสอบสภาพของเสา ฐานเสาสายสลิงยึดเสา

 

lp 06

 

ตรวจสอบรอยเชื่อมต่อและจุดยึดระหว่างสายสลิงและเสา

ตรวจสอบสายนำลงดิน และวัดค่าความต้านทานของดิน

 

 
lp 05

 

ตรวจสภาพความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ค่าความต้านทานหลักดิน

 

 

Download เอกสาร