ลำดับ รอบวันที่ หัวข้อ ลงทะเบียน สถานะ
1 24/28/2560 การออกแบบและตรวจสอบ ระบบ Fire pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฟรี ปิด
2 16/08/2560 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinklers ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA ฟรี ปิด
3 14 มิถุนายน 2560 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Pump ตามมาตรฐาน NFPA ฟรี ปิด
4 21 มิถุนายน 2560 การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฟรี ปิด
5 5-เม.ย.-60 “Magnetic Bearing Oil Free Chiller นวัตรกรรมระบบทำความเย็นสู่เทคโนโลยีการจัดการพลังานยุค 4.0” ฟรี ปิด
6 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฟรี ปิด

หน้าที่  123Last ›

ภาพบรรยากาศงานอบรมบรรยาย