ลำดับ รอบวันที่ หัวข้อ ลงทะเบียน สถานะ
1 14, 28 มีนาคม 2561 ยกมาตรฐานการบำรุงรักษาสวิตบอร์ดไฟฟ้า และ การบำรุงรักษา Fire Pump อย่างมืออาชีพ ฟรี ปิด
2 2/10/60 Automatic sprinkler systems ฟรี ปิด
3 ตุลาคม 2560 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA ฟรี ปิด
4 ตุลาคม 2560 การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฟรี ปิด
5 27/08/2560 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinklers ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA ฟรี ปิด
6 20/08/2560 การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฟรี ปิด

หน้าที่  123Last ›

ภาพบรรยากาศงานอบรมบรรยาย