ลำดับ รอบวันที่ หัวข้อ ลงทะเบียน สถานะ
1 25 ก.พ. 2562 เจาะลึก มาตรฐาน การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบ Fire Alarm ตามมาตรฐานสากล ฟรี ปิด
2 14 พ.ย. 2561 “ออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump อย่างไร ??? ให้ถูกกฎหมาย..” ครั้งที่ 2 ฟรี ปิด
3 20 กรกฎาคม 2561 Energy day ครั้งที่ 2 by Smart Grid เทคโนโลยีพลังงานเปลี่ยนโลก ฟรี ปิด
4 14, 28 มีนาคม 2561 ยกมาตรฐานการบำรุงรักษาสวิตบอร์ดไฟฟ้า และ การบำรุงรักษา Fire Pump อย่างมืออาชีพ ฟรี ปิด
5 2/10/60 Automatic sprinkler systems ฟรี ปิด
6 ตุลาคม 2560 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA ฟรี ปิด

หน้าที่  123Last ›

ภาพบรรยากาศงานอบรมบรรยาย